Delegados/as y subdelegados/as de clase. Curso 2019-20